Schoolstructuur

In tegenstelling tot andere vechtsporten, maken wij geen gebruik van gordels om verschillende niveau's onder beoefenaars binnen onze school aan te geven. Hoewel vroeger even ingevoerd op vraag van enkele leerlingen en gekoppeld aan examens, werden ze later weer afgeschaft. Onze leraar was van mening dat ze geen echte meerwaarde betekenen voor zijn vereniging.

We onderscheiden 3 groepen:

  1. beginnelingen
  2. gevorderden
  3. meer gevorderden/Sufu(leraar)

Ze vormen één geheel en verhouden zich tot elkaar als de leden van een traditionele familie, waarin hun leraar (als vader) steeds het laatste woord zal hebben.

Ze baseren zich op wederzijds respect, zowel vanwege de jongste broer (of zus) naar de oudste, als omgekeerd.

Een jongste broer symboliseert een beginnend, nieuwe leerling; een oudste staat voor de eerste leerling die ooit met het Pack Mee begon, als symbool voor ervaring en inzicht.

Deze traditie verwart men echter dikwijls met iets anders: een oudste of eerste leerling betekent namelijk niet automatisch de meest gemotiveerde of getalenteerde. Het kan altijd beter.

Daarom gebeurt het wel eens dat hun leraar een jongere vraagt het roer over te nemen, zijn plaats in te nemen eens het zo ver is. Eens "de baas" voorgoed vertrokken, geeft dit dikwijls aanleiding tot allerlei machtsspelletjes van de "oudere" versus de "jongere" waarbij de eigenlijke, verder te zetten boodschap de mist in gaat.

Elke les traint iedereen samen op de voorziene dagen. Zodoende bieden we iedereen gelijke kansen zichzelf te bewijzen binnen onze vereniging. Daarnaast nog zelf thuis oefenen om zich te verbeteren, valt alleen maar toe te juichen.

Pure commerciële toestanden zoals extra privé-lessen op maat van de klant, werken financieel favoritisme in de hand, en staan dus haaks op onze filosofie.